Deining in Zoetermeer
Zingen is gezond. Zing met ons mee !


 

Boegbeelden

Een shantykoor zonder dirigent & voortrekkers (bestuur) & muziek heeft geen bestaansrecht. Dat geldt dus ook voor het shantykoor Geen C Te Hoog:


Aan het roer: onze dirigent !

Per 1 september 2022 hebben we een nieuwe dirigent: Pity Falkena (1948)! Het GCTH-bestuur heeft met haar kennis gemaakt en heeft vertrouwen in haar muzikale leiding van ons koor. Op de repetitieavond van 7 september a.s.  is ze voor ’t eerst aan de slag gegaan. Daarvoor had ze een paar GCTH-evenementen bijgewoond ter oriëntatie en kennismaking.

Al op zeer jonge leeftijd bleek de muzikale aanleg van Pity Falkena en zij begon dan ook al met pianolessen op 5-jarige leeftijd. Graag had zij haar pianostudie willen vervolgen aan het conservatorium, maar wegens een blessure aan haar hand was dat helaas niet mogelijk. In 1978 werd Pity lid van C.O.V. Cantate Deo. 

Haar liefde voor de muziek was dermate groot, dat zij in 1985 besloot bij de SNK een meerjarige opleiding Koordirectie en aansluitend Orkestdirectie te gaan volgen. Deze opleidingen werden met succes afgerond en tijdens het eerste jaar van de opleiding startte Pity met haar eerste eigen koor. Er volgden al snel meer koren. Ouderenkoren, barokensemble, kerkkoren en cantorijen. Grote concerten in Maassluis, finale Vara Bejaarden Zangconcours met het ouderenkoor Ons Genoegen uit Maassluis, vele kerkdiensten en optredens in verzorgingstehuizen.
Momenteel is zij 2e dirigent van Cantate Deo en dirigent van de PKN Cantorij in De Lier.

Zij stamt uit een Rotterdamse zeemansgezin, wat haar interesse voor ons koor mede verklaard!

Muzikale begeleiding: onze accordeonisten !

Sinds de repetitieavond van woensdag 2 september 2020 zijn de accordeonisten Martin Beukers (l) en Frans Krabbendam (r)  onze zeer gewaardeerde muzikanten.  

Geluidstechniek: onze geluidstechnicus !

Op de eerste repetitieavond in 2024 (woensdag 10 januari) kwam hij even polshoogte nemen en was meteen verkocht.  Niet zingen, maar 't geluid van 't shantykoor bij optredens verzorgen, dat was wat hij al eerder elders had gedaan. 

Dus nu hebben we een echte geluidstechnicus in de persoon van Leo Hofman ! 

  Historie 

Vanaf de oprichting van het Shantykoor Geen C te Hoog  op 24 februari 2014 tot 16 oktober 2019 stond Rian van Randwijk van de Stichting Volume als dirigent aan het roer. 

Vijf jaren lang hebben de ‘shantymannen’ met haar op diverse podia opgetrokken en lief & leed gedeeld. Met een groots afscheidsfeest op zondag 15 september 2019 heeft het Shantykoor Geen C te Hoog - samen met alle andere koren van de Stichting Volume - op passende wijze afscheid genomen van haar en onze koorbegeleidster Els de Jong. Rian introduceerde een nieuwe roerganger: Karin Goed. 

In oktober 2019 heeft de Stichting Volume afscheid genomen van het shantykoor. Het shantykoor dreigde hierdoor schipbreuk te lijden, 'tussen wal en schip' terecht te komen, buiten de boot te vallen. De koorleden wilden zich daar niet bij neerleggen en besloten tijdens de repetitieavond op woensdag 30 oktober 2019 om als vereniging Shantykoor Geen C Te Hoog verder te gaan. 

N.B. Het koor maakt dus sindsdien geen deel meer uit van een stichting, maar staat op eigen benen als vereniging!

De vereniging had met Karin Goed per 1 december 2019 een zogeheten Dirigentenovereenkomst afgesloten, waarmee haar optreden als dirigent van het koor wordt gecontinueerd. 

Karin Goed (1969) is getrouwd en heeft drie grote kinderen. Zij woont in Koog aan de Zaan. Zingen doet ze al zo’n jaar of tien. Nadat zij een “certificaat basiscursus dirigente” had gehaald, kwam ze in “korenland” terecht. Bovendien heeft zij een cursus zangtechniek CVT gevolgd.

Sinds de oprichting van de stichting Korensound (d.d. 6 november 2019) is zij de bestuurder ervan. Momenteel (eind 2019) dirigeert zij twee vaste koren en is invaldirigente en geluidstechnicus. Daarnaast maakt/schrijft zij zelf muziek- en zangarrangementen.

“Muziek is passie, en wat is er heerlijker om je passie en je kennis over te brengen op een koor. Wat is het heerlijk om je arrangement te horen dat de stemmen feilloos in elkaar over gaan. Wat is het heerlijk om het koor enthousiast te zien en je het publiek met een optreden kan opzwepen of raken. Wat is zingen en dirigeren met een koor gewoon super top om te doen”, aldus Karin.

Op 7 mei 2020 - tijdens de Coronatijd - heeft Karin te kennen gegeven om persoonlijke redenen als dirigent van ons shantykoor te willen stoppen.


Sinds 1 september 2020 was Jan van Leeuwen (1946) onze dirigent. Jan had toen zo'n 20 jaar geleden het shantykoor Midscheeps uit Leidschendam opgericht en had daar 15 jaar als dirigent voorgestaan. Voorafgaand daaraan was hij dirigent van het koor Voor De Mast uit Katwijk.
Jan kreeg zijn dirigentenopleiding bij de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging en het diploma Koordirectie A gehaald, wat overeenkomt met het diploma Amateur Koordirigent (assistent-koorleider) van Koornet Nederland. Sinds zijn 18e speelt hij klarinet en hij kan ook met de piano overweg. Zijn grootste hobby is dirigeren. Kwam dat even goed uit !
Maar op 9 februari 2022 deelde Jan van Leeuwen tijdens een repetitieavond mee dat hij de samenwerking met ons shantykoor wilde beëindigen. Daarmee maakte hij de weg vrij voor Toon van den Ende, die toen - i.o.m. Jan van Leeuwen - in beeld werd gebracht.


Het GCTH-bestuur besloot op 15 februari 2022 de koorleden voor te stellen om met Toon van den Ende een dirigentenovereenkomst aan te gaan. Behoudens een (1)  onthouding waren alle reacties (de ledenraadpleging diende hierover uiterlijk 20 februari 2022 formeel uitsluitsel te geven) positief. Toon was dus van harte welkom.
Toon van den Ende woont in 's-Gravenhage. Hij studeerde "orgel" bij Sander van Marion en "koordirectie" bij Jos Vranken. Hij speelt piano, orgel en accordeon en is dirigent bij "Te Deum Laudamus te Maasland" en "Kerkkoor Scheveningen". In het verleden was hij o.a. als dirigent betrokken bij mannenkoor "De Mannen van Kat-rijn" te Katwijk, zangvereniging "Excelsior" te Monster, Shantykoor “Voor de Mast” te Katwijk en “Shantykoor Scheveningen”. Verder nog onder meer dirigent geweest van mannenkoor “de Noordzeezangers” te Katwijk en mannenzanggroep “Jeruël” te Rijnsburg.

Op woensdag 6 april 2022 is Toon van den Ende, voorafgaand aan de repetitie, uit eigener beweging opgestapt en heeft hij op staande voet ontslag genomen.

Machinekamer:

Er was een tijd dat we muzikaal 'gedragen' werden door een geweldige accordeonist: Will Koerten. 

 

Voortrekkers:

Het huidige bestuur van de vereniging is tijdens de Algemene Vergadering op 8 januari 2020 gekozen en bestaat uit de vijf (5) volgende vrijwilligers/koorleden:

  • Wil van de Meijde, bestuurder lief & Leed;
  • Kees van Oosterhout, penningmeester;
  • Henk Pauwels, voorzitter;
  • Alex Peters, secretaris;
  • Wim Terink, bestuurder.