Deining in Zoetermeer
Zingen is gezond. Zing met ons mee !


 

Contact

Het secretariaat wordt verzorgd door één van de koorleden, die als vrijwilliger deze taak op zich heeft genomen. 

Overvraag hem niet. Bezint eer ge begint . . . . .!

Vereniging Shantykoor Geen C te Hoog

 

Secretariaat:

p/a : Europaweg 124, 

2711 PV Zoetermeer

Tel.: 079-3310705 / 06-55196678,

E-mail: alex.peters@casema.nl


Internet: www.shantykoorgeenctehoog.nl 


De vereniging Shantykoor Geen C te Hoog is statutair gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het  handelsregister onder KvK-nummer 76403181.